Gute Beziehungen zu unseren niederländischen Nachbarn liegen Nettetals Bürgermeister Christian Küsters besonders am Herzen. Er freut sich auf grenzüberschreitende Informationen.

Nettetals Bürgermeister Christian Küsters. Foto: Stadt Nettetal

Als Bürgermeister unserer Grenzstadt liegt mir eine gute Beziehung zu unseren Nachbarn natürlich besonders am Herzen. Es ist gut, dass die Grenze zwischen den Niederlanden und Deutschland von den meisten Menschen in unserer Heimat überhaupt nicht mehr als solche wahrgenommen wird. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir das Leben auf beiden Seiten der Grenze auch weiterhin offen, attraktiv und in freundlicher Verbundenheit gestalten können. 

Ich freue mich deshalb sehr, dass mit der medialen Präsenz und der der Plattform „Nettetal von drinnen“ ein Pendant zum erfolgreichen niederländischen Medium „Venlo van binnen“ geschaffen wurde. Dies übrigens mit ausdrücklicher Zustimmung des Nettetaler Stadtrates und mit Interreg-Fördermitteln, die die Sinnhaftigkeit des Projekts zusätzlich unterstreichen. Ich bin mir sicher, dass mit vielen spannenden Themen, die die Menschen dies- und jenseits der Grenze bewegen und mit gebündelten Informationen aus Venlo und Nettetal ein deutlicher Mehrwert geschaffen werden kann. Wir leben in einer Region im Herzen Europas. Dass wir uns zukünftig noch besser über Neuigkeiten aus der jeweiligen Nachbarstadt informieren können, unterstütze ich sehr und freue mich auf grenzüberschreitende Informationen, die uns als europäische Nachbarn noch stärker zusammenwachsen lassen. 

Mit herzlichen Grüßen 
Christian Küsters 

Als burgemeester van onze grensstad ligt een goede relatie met onze buren mij natuurlijk bijzonder na aan het hart. Het is goed dat de grens tussen Nederland en Duitsland door de meeste mensen in ons vaderland niet meer als zodanig wordt ervaren. Juist daarom is het belangrijk dat wij het leven aan beide zijden van de grens op een open, aantrekkelijke en vriendelijke manier kunnen blijven vormgeven.

Ik ben dan ook zeer verheugd dat met de media-aanwezigheid en het platform “Nettetal von drinnen” een pendant is ontstaan van het succesvolle Nederlandse medium “Venlo van binnen”. Dit is overigens gebeurd met de uitdrukkelijke instemming van het gemeentebestuur van Nettetal en met financiële steun van Interreg, hetgeen de zin van het project nog eens onderstreept. Ik ben er zeker van dat met veel boeiende onderwerpen die mensen aan beide kanten van de grens raken en met gebundelde informatie uit Venlo en Nettetal, een duidelijke meerwaarde kan worden gecreëerd. Wij wonen in een regio in het hart van Europa. Ik ben er een groot voorstander van dat wij ons in de toekomst nog beter kunnen informeren over nieuws uit onze respectieve buursteden en ik kijk uit naar grensoverschrijdende informatie die ons zal helpen nog dichter naar elkaar toe te groeien als Europese buren.

Met vriendelijke groeten
Christian Küsters